?>

Nowości:

Audyt wewnętrzny projektu

Kto ma okazję skorzystać z pomocy pieniężnej od UE?
Środki unijne zdobyte na rozwój osobistej firmy, interesu bądź też także rozpoczęcie aktywności gospodarczej to korzystna okazja dla ambitnych ludzi, jakie z przyczyn od nich niezależnych pozostają bez pracy. Jeśli posiadają poprawnie zorganizowany projekt oraz są w stanie przedstawić go słusznym postaciom, to mają szansę pozyskania środków pieniężnych, jakie starczą na pokrycie większej części wydatków. Ma prawo przekroczyć ona nawet połowę wydatków pełnego przedsięwzięcia otworzenia prywatnej firmy – sprawdź Doradztwo w zakresie zarządzania projektami. Nieraz po tę opcję dosięgają studenci, jacy czują w sobie zdolności do prowadzenie własnej działalności, czy też nie mogą znaleźć pracy w wyuczonym zawodzie. Ten projekt to nadzwyczaj dobra szansę na rozwój. Im znacznie więcej powstanie korporacji, im bardziej będzie rozwijał się przemysł, tym większa okazja na postęp gospodarczy całego kraju. Dużo osób skorzystało już z dopłaty unijnego i dało to efekty. Wystarczy prawidłowo przygotowany biznesplan, przedstawienie go i czekanie na decyzję. Każdy, kto czuje się na siłach musi tego spróbować.