?>

Nowości:

Logopeda Milanówek

Fundamentalne etapy rozwoju dziecka – poznaj porządniej własne dziecko
Jak rozumie się samo przez się dzieciństwo to czas, w którym człowiek rozwija się, dorasta i bez pośpiechu adaptuje do dorosłego oraz samoistnego życia. W przypadku człowieka okres ten, w porównaniu z innymi gatunkami, trwa niezmiernie długo. W okresie tym można też wyróżnić kilka etapów rozwoju. Pierwszym jest niemowlęctwo, czyli okres, kiedy dziecko nie mówi i dopiero uczy się samodzielnie poruszać. Jest to okres, w jakim maluch jest właściwie w całości zależny od swoich opiekunów. Wymaga również najwięcej troski i równocześnie opieki. Kolejny okres to wczesne dzieciństwo. Malec jest już samodzielny, umie chodzić i wypowiadać łatwe komunikaty. Staje się też bardziej ciekawy świata oraz coraz częściej oddala się od własnych rodziców, naturalnie na bezpieczną odległość. W tym czasie należy dziecku dać słuszną ilość swobody, jednak nadal zwracać gigantyczną uwagę na to, co robi lub mówi i jak mówi. W razie kłopotów należałoby skorzystać z Psycholog dziecięcy Żyrardów.. Następny etap to wiek, w jakim malec podejmuje naukę. Tu uczy się on samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Dostaje też szansę poznania innych punktów widzenia, poglądów, niż te, jakie wyniósł z domu.