?>

Nowości:

Zadbaj o pomoc drogową – holowanie z assistance

Zadbaj o pomoc drogową – holowanie z assistance
W pewnych sytuacjach dochodzi do o wiele bardziej karkołomnych wypadków samochodowych. Na przykład winny nie posiadał ubezpieczenia OC, wówczas jesteśmy w stanie uzyskać naprawienie szkody od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak więc to stworzona przez nas ubezpieczalnia będzie zapewniała nam odszkodowanie w tej sprawie. Jednak nie zawsze dochodzi do takiego rozstrzygnięcia. Na przykład na poszkodowanym ma okazję ciążyć obowiązek wyrównania strat, jakich nie poniósłby, jeżeli by skorzystał z polisy OC winnego danego wydarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat możemy na przykład zaliczyć opłatę za uzupełnienie kwoty ubezpieczenia po szkodzie, strata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę – potwierdza to https://krakhol.pl/mobilna-diagnostyka-komputerowa-krakow. Czasem w polisach AC zauważymy udział własny. W takim wypadku ubezpieczalnia jest odpowiedzialna za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod uwagę zwrócenie kosztów za wymienniki, a nie części, jakie są oryginalne. Przyzwoicie więc będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, wówczas wszystko przebiega w lepszej sytuacji, również dla poszkodowanego.